Onderzoek detailhandel Oost-Vlaanderen

In opdracht van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw voerde ABM in de periode 2012-2013 een “Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen” uit waarbij de uitrusting van het winkelapparaat en een analyse van de actuele koopstromen voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen in kaart werden gebracht.

Deze studie biedt een schat aan informatie inzake het winkelapparaat, de koopvlucht, de koopbinding en de koopattractie voor alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten.

Van elke gemeente van Oost-Vlaanderen werd het volledige handelsapparaat geïnventariseerd, wat voor de provincie resulteerde in een totaal van 27.890 handelspanden. De kenmerken van elk handelspand werden beschreven, evenals de geregistreerde leegstand.

Onder deze handelspanden werden in totaal 11.499 actieve winkels geteld,
goed voor een totale netto handelsoppervlakte van 2.701.454 m², waarvan zo'n 215.236 m² (8 %) niet-overdekt.

Naast de “aanbodzijde” werd ook de “vraagzijde” in kaart gebracht.
Hierbij werden de koopstromen geanalyseerd, wat resulteerde in informatie over de koopbinding (de mate waarin inwoners hun aankopen in eigen gemeente verrichten), de koopvlucht (de mate waarin inwoners zich richten tot een andere gemeente) en de koopattractie (de mate waarin inwoners van een andere gemeente hun aankopen doen in de onderzochte gemeente).

Het onderzoek werd na afloop gepubliceerd in boekvorm. De digitale versie van het onderzoek kan gevonden hier geconsulteerd worden.

In het “Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen” worden de resultaten anno 2012-2013 eveneens vergeleken met gelijkaardig onderzoek uitgevoerd door ABM in opdracht van EROV in 2001-2002.

Dit resulteerde toen in de publicatie van de onderzoeksrapporten “De Handelsatlas van Oost-Vlaanderen” en “De economische en ruimtelijke ontwikkeling van de detailhandel”.