Shopping Center Ninia

In het voorjaar 1999 voerde ABM, in opdracht van Breevast Ninove nv & Immobilière Groeningen nv, een socio-economisch onderzoek uit met het oog op de vestiging van een winkelcentrum op een terrein gelegen Centrumlaan – Vuurkruisersstraat – Kaardeloodstraat te Ninove.

Het betrof een inbreidingsproject in een stadsgebied dat van oudsher als “achtergebied” werd beschouwd. Echter, door het dempen van de Molendender en de aanleg van de Elisabethlaan en de Centrumlaan eind jaren ’60, kwam dit gebied zeer centraal kwam te liggen.

Als concept van het winkelcentrum werd ernaar gestreefd om een “niet-autistisch” of in zichzelf gekeerd gebouw te realiseren, maar wel om te streven naar een aanhechting met de reeds bestaande winkel-wandelcircuits. Ninove kon op dat ogenblik als winkelstad een bijkomende impuls best gebruiken, gezien haar commerciële uitstraling ondermaats was en het Ninoofse winkelapparaat in de binnenstad gekenmerkt werd door haar kleinschaligheid.

Na de uitvoering van het socio-economisch onderzoek werd ABM tevens aangesteld tot samenstelling van het socio-economisch aanvraagdossier én tot de begeleiding bij de volledige aanvraagprocedure.Dit resulteerde in de aflevering van de sociaal-economische vergunning, door het Schepencollege van Ninove, op 11/4/2000.

Inmiddels heeft het Ninia Shopping Center de bovenlokale slagkracht van de stad Ninove als winkelstad onmiskenbaar versterkt. Het Ninia Shopping Center – met een mix van winkels, appartementen en ondergrondse parking – is een belangrijke hefboom geworden in het verder dynamiseren van de handelskern van Ninove.

ABM heeft de verdere ontwikkeling van het Ninia shopping Center op de voet gevolgd en werd achteraf trouwens door de uitbaters nog regelmatig geconsulteerd bij het nemen van strategische beslissingen.